Skip to main content

Certificeringen

Lasaulec B.V. neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Er wordt continu gezocht naar haalbare stappen om maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven en bewuste keuzes te maken om een balans te bereiken tussen de 3P’s: People, Planet en Profit.

CO2-Prestatieladder niveau 3

Ons bedrijf is actief bezig met haar CO2-reductie. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie. Lees meer.

TUV ISO VCA

ISO & VCA

ISO 9001:2015
Het complete service- en verkoopapparaat van Lasaulec B.V. voldoet aan de ISO 9001:2015 norm, de bekendste norm voor managementsystemen.
De klant heeft daarmee de garantie dat Lasaulec voldoet aan de hoogste eisen die wet- en regelgeving met zich mee brengt. Bekijk het certificaat.

ISO 14001:2015
Lasaulec neemt tevens haar verantwoordelijkheid door structureel aandacht te besteden aan het milieu in de bedrijfsvoering. Om dit gestalte te geven is Lasaulec B.V. ISO 14001:2015 gecertificeerd. ISO 14001:2015 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Dit systeem is geïntegreerd in het kwaliteitsmanagement systeem van Lasaulec (ISO 14001:2015) en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Bekijk het certificaat.

VCA
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Bekijk het certificaat.

NEN 31401

NEN 3140

Lasaulec voldoet aan de Nederlande norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied (Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning).

EET

Ecommerce Europe

Met het Ecommerce Europe label wordt aangetoond dat wij voldoen aan de Europese wet- en regelgeving. De klant is onder andere verzekerd van veiligheid en privacy.

Safety Sign®

Lasaulec B.V. is sinds eind 2007 Safety Sign® erkend.
Het Safety Sign® is een teken van gecontroleerde kwaliteit voor producten en diensten op het gebied van arbeidsomstandigheden, -veiligheid en -gezondheid. Bedrijven met een Safety Sign® erkenning hebben de hiervoor speciale opleidingsprogramma’s met goed gevolg afgelegd. Jaarlijks vindt controle plaats of aan alle eisen van de Safety Sign® erkenning beantwoord wordt. Bekijk hier ons certificaat.

Vereniging Veilig & Gezond Werken

Vereniging Veilig Gezond Werken / AVAG

Tevens is Lasaulec B.V. lid van de Vereniging Veilig Gezond Werken (voorheen AVAG). Een belangrijk doel van de VVGW is het stimuleren van het juiste gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) om op verantwoorde en veilige wijze werkzaamheden uit te voeren die bedreigend zijn voor de gezondheid.

Nederland CO2 neutraal

Wij nemen deel aan het CO2 reductie initiatief “Nederland CO2 neutraal”. Bekijk hier ons certificaat.