Skip to main content

CO2 reductie

Het verminderen van de uitstoot van CO2 is een belangrijke pijler in onze duurzaamheidsinitiatieven. Daarvoor hanteren wij de CO2-prestatieladder, een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

Meer over CO2-Prestatieladder

Onze initiatieven