Skip to main content

CO2 reductie

Het verminderen van de uitstoot van CO2 is een belangrijke pijler in onze duurzaamheidsinitiatieven. Daarvoor hanteren wij de CO2-prestatieladder, een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

Meer over CO2-Prestatieladder

Onze initiatieven

CO2 reductie

Alternatieve brandstoffen

Lasaulec B.V. zet daar waar mogelijk alternatieve brandstoffen in voor haar wagenpark, op dit moment Elekrtisch en Bio-gas-CNG. De mogelijkheid van het rijden op waterstof…
Lasaulec
21/03/2013