Skip to main content

CO2-Prestatieladder niveau 3

co2 prestatieladder

Ons bedrijf is actief bezig met haar CO2-reductie. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie. Meer hierover is te vinden op SKAO.nl. De CO2-prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie ofwel CO2-voetprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met betrokkenen om ons heen te bewerkstelligen. Bekijk het certificaat.

A. Inzicht

Het begint allemaal met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. We hebben een emissie inventarisatie sheet ontwikkeld waarin onze emissie CO2-footprint wordt gemeten en waarmee we dit naar u inzichtelijk kunnen maken. Er zijn wijzigingen in de CO2-emissiefactoren van www.co2emissiefactoren.nl waarin een methodewijziging heeft plaatsgevonden en dus volgens de CO2- Prestatieladder een herberekening voorgeschreven wordt voor het referentiejaar (zie Handboek 3.1, par. 5.2.3), inclusief de verwijzing naar de update waarin de herberekening voorgeschreven werd en de datum vanaf wanneer de herberekening dient plaats te vinden. De updates zijn doorgevoerd in onderliggende Footprints.
D03 – Carbon Footprint 2018 update i.v.m. herberekening
D03 – Carbon Footprint 2019 update i.v.m. herberekening
D03 – Carbon Footprint 2020
D03 – Carbon Footprint 2021
D03 – Carbon Footprint 2022

Zie tevens onze portfolio op www.skao.nl/certificaathouders/Lasaulec_B_V.

B. Reductie

Vanuit de A. inzichten, de emissie inventarisaties hebben wij als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze footprint te reduceren.
D04 – Energie management actieplan 2019
D04 – Energie management actieplan 2020
D04 – Energie management actieplan 2021
D04 – Energie management actieplan 2022

C. Communicatie

Via deze pagina op onze website willen wij u halfjaarlijks op de hoogte brengen van ons CO2-presteren. Hiernaast hebben wij intern een communicatiestructuur opgezet waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven.
D03. Carbon Footprint 1e halfjaar 2019 en voortgang
D03. Carbon Footprint 1e halfjaar 2020 en voortgang
D03. Carbon Footprint 1e halfjaar 2021 en voortgang
A3. Poster CO2 Prestatieladder 2018
A3. Poster CO2 Prestatieladder 2019
A3. Poster CO2 Prestatieladder 2020
A3. Poster CO2 Prestatieladder 2021
A3. Poster CO2 Prestatieladder 2022
A3. Poster CO2 Prestatieladder 2023

D. Participatie

In het document hieronder worden onze initiatieven en participaties beschreven.
D05 – Toelichting initiatieven en participaties 2022 (3D1)