Skip to main content

Lasaulec gelooft in een toekomst zonder afval. Een toekomst waarin grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Door gebruikte werk- en veiligheidsschoenen in te leveren, voorkomen we dat grondstoffen uitgeput raken en helpen we afval de wereld uit. Lasaulec werkt samen met de Circular Footwear Alliance (CFA), een groep van producenten die zich richt op een volledig circulair systeem voor werk- en veiligheidsschoenen. Door gebruikte schoenen gezamenlijk te verzamelen, ontmantelen en recyclen kunnen we uiteindelijk een groot deel van de grondstoffen opnieuw gebruiken.

Afgelopen maand heeft Lasaulec maar liefst 176 kg gebruikte werk- en veiligheidsschoenen ingezameld via de CFA. Daarvan kan ruim 123 kg materiaal worden gerecycled, wat leidt tot een vermindering van meer dan 217 kg CO2-emmissie.

De ingeleverde schoenen worden op een centrale plek verzameld, gesorteerd en vervolgens uit elkaar gehaald. Uit de onderdelen van de schoenen worden met bestaande en nieuwe recyclingtechnieken grondstoffen herwonnen. Deze grondstoffen worden opnieuw gebruikt voor nieuwe producten.

Circulaire producten en systemen zorgen ervoor dat we minder grondstoffen hoeven te winnen. Wereldwijd raken grondstoffen uitgeput, dus hergebruik is belangrijk. Hierdoor gebruiken we minder water en energie en produceren we minder broeikasgassen. Dit helpt ook bij het creëren van nieuwe banen, bijvoorbeeld bij het ontmantelen en recyclen van de schoenen.

Sinds september 2021 werkt de CFA samen met CHILL (Chemelot Innovation and Learning Labs) om het ontmantelproces te verbeteren. Samen met werknemers van CHILL en studenten van de universiteit in Maastricht wil de CFA met deze samenwerking vooral beter leren om de schoenen te scheiden in verschillende materialen. Deze materialen kunnen dan opnieuw gebruikt worden, bijvoorbeeld voor nieuwe werk- en veiligheidsschoenen.

Lidmaatschap van de CFA is één van de manieren waarop Lasaulec haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, en bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.