Skip to main content

De algemeen directeur en VGM-coördinator nemen deel aan de WAC NHL Stenden Hogeschool met o.a. accreditatie van opleidingen. Wij proberen met onze kennis en nieuwe ontwikkelingen uit het werkveld, input te geven voor de opleiding Finance en Control. Deze bijeenkomsten zijn 4 keer per jaar. Zo proberen wij ons steentje bij te dragen aan goed onderwijs.