Skip to main content

Wij zijn lid van de Vereniging Veilig Gezond Werken (voorheen AVAG).

Een belangrijk doel van de VVGW is het stimuleren van het juiste gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) om op verantwoorde en veilige wijze werkzaamheden uit te voeren die bedreigend zijn voor de gezondheid.

Leave a Reply