Skip to main content

Lasaulec hanteert een actief beleid rondom de reductie van papierverbruik. Leidend daarin is het digitaliseren en automatiseren van processen.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • De fysieke post is voor ruim 99% van het briefverkeer omgezet naar digitale uitwisseling.
  • De Treffers (aanbiedingen magazine) volledig digitaal;
  • Facturatie volledig digitaal;
  • Keuringscertificaten digitaal;
 • NEN 3140 en visuele keuringen worden digitaal verwerkt op de nieuwe testers en de keuringsrapporten zijn toegankelijk via app Keur’t;
 • Het splitsen van schermen: Op kantoor zijn meerdere schermen per werkplek ingericht om het printen voor gebruiksgemak tot een minimum te reduceren;
 • Scanapplicaties: Er zijn diverse softwareoplossingen in de logistieke organisatie geïmplementeerd. Inmiddels worden deze applicaties ook bij klanten en bij toeleveranciers van Lasaulec geïmplementeerd.
 • OCI/EDI koppelingen;
 • Diverse digitale besteloplossingen, zoals de app Neonvolt en klantspecifieke webshops.

Leave a Reply