Duurzaamheid bij Lasaulec

Hoe wij onze technische groothandel toekomstbestendig en duurzaam maken

Respect voor de omgeving en maatschappij

Duurzaamheid betekent voor Lasaulec klaarstaan voor onze klanten en werknemers, met respect voor de omgeving en maatschappij. We zoeken voortdurend naar praktische en haalbare stappen om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Lasaulec B.V. (opgericht in 1947) is meer dan een succesvolle technische groothandel in verbruiksmaterialen, gereedschap (MRO-artikelen) en persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo kunt u als bedrijf machines, magazijnstellingen, werkkleding en werkkasten bij ons leasen, huren, laten repareren, verzekeren maar ook laten keuren, certificeren of kalibreren. Alles is bij ons gericht op service naar onze klanten, op een duurzame en verantwoorde wijze.

Recycling

De markt op het gebied van recycling van gebruikte artikelen en circulariteit is sterk in ontwikkeling. We ondersteunen klanten hierin en participeren in verschillende initiatieven.

Logistiek

Logistieke stromen zijn de levensaders van onze onderneming. Door samenwerking in de keten kunnen bewuste keuzes worden gemaakt om een balans te bereiken tussen de 3P’s: People, Planet en Profit.

CO2 Reductie

Het verminderen van de uitstoot van CO2 is een belangrijke pijler in onze duurzaamheidsinitiatieven. Daarvoor hanteren wij de CO2-prestatieladder, een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen.

Lokale Betrokkenheid

Iedere vestiging levert een bijdrage aan de lokale economie, zoals het sponsoren van lokale initiatieven en het inzetten van sociale werkvoorzieningen. Verschillende goede en maatschappelijke doelen hebben onze steun.

We willen dat duurzaamheid daadwerkelijk een praktische bijdrage levert aan de belangen van onze klanten, organisatie en omgeving.

Dennis KerstenProjectleider CO2-Prestatieladder Lasaulec
Dennis Kersten - Projectleider CO2-Prestatieladder Lasaulec

Actueel

HYDRO-DRY® duurzame werksokken
CO2 reductie

HYDRO-DRY® duurzame werksokken

EMMA Safety Footwear stapt over naar duurzame werksokken. Alle werksokken worden nu geproduceerd van duurzame materialen. Daarnaast gaat er bij de keuze voor deze werksokken,…
batterijen
Recycling

Stibat Batterijen en Accu’s inzameling

Voor het inzamelen van lege batterijen, is Lasaulec aangesloten bij Stichting Batterijen, een initiatief van Stibat. Dankzij de samenwerking met Stibat worden afgedankte batterijen en…
CO2 reductie

Groene stroom

Wij maken volledig gebruik van GVO gecertificeerde groene stroom. De stroom wordt opgewekt uit de Nederlandse wind.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten hoe Lasaulec omgaat met duurzaamheid?