Skip to main content

Lasaulec neemt haar verantwoordelijkheid door structureel aandacht te besteden aan het milieu in de bedrijfsvoering.

Om dit gestalte te geven is Lasaulec B.V. ISO 14001:2015 gecertificeerd. ISO 14001:2015 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Dit systeem is geïntegreerd in het kwaliteitsmanagement systeem van Lasaulec (ISO 9001:2015) en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

Leave a Reply