Skip to main content

Met een aantal klanten is een traject  opgestart waarbij MVO een separaat actiepunt is. Het doel hiervan is om een reductie te krijgen op het gebied van CO2 uitstoot en het verbeteren van de werkomstandigheden betreffende medewerkers klant/Lasaulec.

Lasaulec is aangesloten bij Duurzameleverancier.nl. In totaal zijn hier meer dan 3000 bedrijven bij aangesloten met als doel plannen te maken voor het verminderen van CO2 uitstoot. Daarnaast is Lasaulec lid van Nederland CO2 Neutraal.

Lasaulec is voorbereidingen aan het treffen om in de toekomst te kunnen selecteren op duurzame producten in onze webshop. Een 100% recyclebare schoen is hiervan een voorbeeld.

De markt op het gebied van recycling van gebruikte artikelen en circulariteit is sterk in ontwikkeling en Lasaulec B.V. onderschrijft het belang van recycling en circulariteit.  Vanuit dit oogpunt worden de gebruikte werk- en bedrijfskleding en PBM’s  van een aantal grote accounts ingenomen en  draagt Lasaulec B.V. zorg voor de recycling van deze kleding en PBM’s.    Lasaulec B.V. heeft hiervoor samenwerkingsafspraken en – contracten  met diverse regionale en landelijke milieudiensten en recyclingbedrijven.   Het door Lasaulec  B.V. gecontracteerde recyclingbedrijf draagt zorg voor de verwerking van de retourgenomen kleding en PBM’s  tot een recyclebaar product.  Voor bedrijfskleding geldt een recyclingpercentage van 100%.  We kunnen 100% recycling van bedrijfskleding garanderen door de samenwerking met een instelling die niet  recyclebare delen op de kleding (bijvoorbeeld reflecterende delen) voor een gering tarief verwijderd.

Met betrekking tot het door MVO Nederland onderschreven belang van circulariteit nemen onze PBM-specialisten regelmatig deel aan workshops en seminars aangaande dit onderwerp.  Een aantal van onze klanten hebben zitting in een belangrijke projectgroep m.b.t. het inzetten van PBM’s in de markt welke voor het circulariteitsproces in aanmerking komen.  Onze productspecialisten adviseren hen hier bij.

Dankzij deze samenwerkingsverbanden kunnen we nog meer bereiken op het gebied van CO2 reductie, recycling en andere belangrijke thema’s op het gebied van duurzaamheid.